ONE DAY
Registration

Wykłady z lunchem i przerwami kawowymi w cenie
Udział w spotkaniach B2B
Pakiet konferencyjny

One Day

Item No. items Unit price Total price
Base price of registration 1 250.0 EUR 250.0 EUR
Total

--

All prices are listed without taxes