Uczestnik (1 DZIEŃ)
Registration

Cena obejmuje uczestnictwo w jednym, wybranym dniu konferencji

Item No. items Unit price Total price
Base price of registration 1 250.0 PLN 250.0 PLN
Total

--

All prices are listed without taxes