2 osoby z jednej firmy (cena za 1 osobę)
Registration

Przy rejestracji dwóch osób z jednej firmy obowiązuje niższa cena – 500 zł /os. netto (zamiast 600 zł/os. netto). Rejestracji należy dokonywać pojedynczo

1 B2B accesses are already included in this package

1 meal vouchers are already included in this package

Item No. items Unit price Total price
Base price of registration 1 500.0 PLN 500.0 PLN
Total

--

All prices are listed without taxes